กระทรวงสาธารณสุข 
  สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  กรมบัญชีกลาง   
  กรมสนับสนันบริการ 
  ส.รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
  เวปข้อมูลสุขภาพไทย 
  ศศษ.ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 


  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
บริการข้อมูลระดับอำเภอ
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
ศูนย์เครือข่าย
รพ.พันธมิตร

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 9 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  
 
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
  กระทรวงสาธารณสุข 
  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
  สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม 
  สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  สำนักงานประกันสังคม 
  กรมการแพทย์ 
  สำนักการพยาบาล 
  สภาการพยาบาล 

    ในอำเภอเดชอุดม

  โรงเรียนเดชอุดม 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
  ศาลจังหวัดเดชอุดม 

  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  งานส่งตามจ่ายผู้ป่วยนอก   
  เวที TQA 
  HosXP 

ตัวชี้วัดเครือข่าย รพร.

  000001
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
305395
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
68
เฉลี่ยต่อวัน
73.4
นับจาก 24 ก.ค. 54
     
Detudom Crown's Prince Hospital Amphur Detudom , Ubonratchathani Province ,Thailand.
Mail :
dethospital@gmail.com