กระทรวงสาธารณสุข 
  สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  กรมบัญชีกลาง   
  กรมสนับสนันบริการ 
  ส.รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
  เวปข้อมูลสุขภาพไทย 
  ศศษ.ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 


  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
บริการข้อมูลระดับอำเภอ
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
ศูนย์เครือข่าย
รพ.พันธมิตร

 
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
  กระทรวงสาธารณสุข 
  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
  สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม 
  สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  สำนักงานประกันสังคม 
  กรมการแพทย์ 
  สำนักการพยาบาล 
  สภาการพยาบาล 

    ในอำเภอเดชอุดม

  โรงเรียนเดชอุดม 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
  ศาลจังหวัดเดชอุดม 

  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  งานส่งตามจ่ายผู้ป่วยนอก   
  เวที TQA 
  HosXP 

ตัวชี้วัดเครือข่าย รพร.

  Exceptional Even Occurred! com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: DELETE command denied to user 'hoswais'@'192.168.100.6' for table 'online'

มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
388694
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
เฉลี่ยต่อวัน
87.2
นับจาก 24 ก.ค. 54
     
Detudom Crown's Prince Hospital Amphur Detudom , Ubonratchathani Province ,Thailand.
Mail :
dethospital@gmail.com